Przedsiębiorco!

  • jeśli wytwarzasz, zbierasz, przetwarzasz i transportujesz odpady,
  • jeśli wprowadzasz na rynek opakowania lub produkty w opakowaniach,
  • jeśli wprowadzasz na rynek zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, pojazdy, wejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pl i dowiedz się więcej.

Sprawdź czy Twoja działalność wymaga rejestracji w Bazie Danych o Odpadach. Pobierz, wypełnij i złóż wniosek do właściwego urzędu marszałkowskiego i zarejestruj się do Bazy Danych o Odpadach.

Od 1 stycznia 2020 roku nie będą przyjmowane odpady od podmiotów niezarejestrowanych, a zobowiązanych do rejestracji w BDO

×

UWAGA !

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że:

1) Biuro Obsługi Klienta w Rawiczu zostało przeniesione z ul. Kadeckiej 34 

na Stację Przeładunkową Odpadów Komunalnych w Rawiczu przy ul. Zwierzynieckiej 1. 

Niniejsze będzie miało miejsce aż do odwołania.