Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Saperskiej 23.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy na odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
    inspektorochronydanych@mzoleszno.com.pl

    iodo@mzoleszno.com.pl
×

UWAGA !

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że:

1) Biuro Obsługi Klienta w Rawiczu zostało przeniesione na ulicę Kadecką 34.