Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy gmin będących członkami Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (KZGRL) mogą bezpłatnie oddać zebrane selektywnie odpady.

Informacje o tym jak działa PSZOK oraz jakie odpady możemy oddać do PSZOKu znajdują się w Regulaminie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz poniżej.

Na terenie KZGRL Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowane są w następujących miejscach:

Gmina: Dane teleadresowe: Czynne:
Bojanowo Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie 
Gołaszyn 11,
tel. 65 54 56 416
Czynne:
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,
Gostyń Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Goli 
tel. 506 182 246
pon.- pt. w godz. 7-18,
sob. w godz. 8-15,
Jutrosin  ul. Polna 3c (teren składu węgla)
tel. 667 397 392
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,
Krobia  ul. Jutrosińska 28a
tel. 65 57 11 783
wt. i sob. godz. 10-14,
czw. 14-18,
Krzemieniewo  ul. Dworcowa 50 (sklep rolno-ogrodniczy)
tel. 65 53 60 226
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,
Krzywiń  ul. Bojanowskiego 5 (wjazd od ul. Ogrodowej)
tel. 509 029 868, 65 51 70 760
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. 14-18,
Leszno Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie 
ul. Saperska 23,
tel. 65 525 92 95
pon.- pt. w godz. 7-18,
sob. w godz. 8-15,
Lipno  ul. Spółdzielcza 4
tel. 65 53 40 267
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. 14-18,
Miejska Górka  ul. Ignacego Buszy 5 (teren GS)
tel. 65 54 741 73
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. 14-18,
Osieczna Zakład Zagospodarowania Odpadów 
Trzebania 15
tel. 65 52 85 032
pon., wt., czw. pt. w godz. 14-17, 
śr. i sob. w godz. 10- 14
Pakosław  ul. Kolejowa 3
tel. 65 54 78 263
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. 14-18,
Pępowo ul. Dworcowa 1
tel. 65 57 36 332
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. 14-18,
Pogorzela  ul. Gostyńska 14a, (teren GS, skład węgla)
tel. 501 037 477
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,
Poniec  ul. Krobska 39 (teren składu węgla)
tel. 65 57 31 539
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,
Rawicz Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Rawiczu 
tel. 506 181 616
pon. - pt. w godz. 7- 18,
sob. w godz. 8- 15,
Rydzyna Rydzyna teren przy oczyszczalni ścieków (wjazd od ul. Przemysłowej) 
tel. 695 331 339
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,
Śmigiel Kompostownia Odpadów Zielonych w Koszanowie
tel. 506 182 297
pon., czw., pt. w godz. 14-18,
wt. i sob. w godz. 10-14,
Święciechowa ul. XX Lecia 2 (teren dawnej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej – wjazd od strony stadionu)
tel. 605 763 488
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,
Wijewo ul. Wincentego Witosa 52, (teren dawnego SKR)
tel. 601 055 363
wt. i sob. w godz. 10-14,
czw. w godz. 14-18,

W przypadku gdy transport odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości zlecamy innej osobie lub firmie, wówczas winna się ona okazać podczas oddawania odpadów na PSZOK oświadczeniem zlecenia transportu odpadów komunalnych.

Co oddajemy do PSZOK?

 • przeterminowane i niewykorzystane leki;
 • chemikalia (np.: detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np.: żarówki energooszczędne, świetlówki, termometry rtęciowe);
 • szkło płaskie (np.: szyby okienne i drzwiowe);
 • odpady zielone (skoszona trawa, liście);
 • zużyte opony (opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) jednorazowo maksymalnie 4 opony z jednej nieruchomości;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany i betonowy, ceramika, papa, styropian) maksymalnie 100kg na rok na jednego mieszkańca. Za zagospodarowanie odpadów ponad określoną w limicie masę odpadu właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy prowadzącemu PSZOK;
 • odzież i tekstylia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Dodatkowo, jeżeli nie chcemy czekać na odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości, do PSZOK możemy również nieodpłatnie oddać:

 • papier i tekturę (np.: gazety czasopisma, stare zeszyty, książki, kartony, opakowania typu Tetra Pak po sokach czy mleku, papierowe torebki, papier pakowy);
 • tworzywa sztuczne (np.: butelki po napojach, opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej, opakowania po środkach czystości, plastikowe doniczki);
 • metale (np.: puszki po napojach, puszki po konserwach);
 • opakowania ze szkła bezbarwnego (np.: butelki po napojach, słoiki, inne szklane opakowania);
 • opakowania ze szkła kolorowego (np.: butelki po napojach ze szkła barwionego);
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. wszystkie urządzenia których prawidłowe działanie uzależnione było od dopływu prądu elektrycznego z sieci, baterii lub akumulatorów (np.: telewizory, monitory, komputery, pralki, suszarki do włosów);
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (duże zabawki, dywany, rowery).

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone są przez:

 1. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64-100 Leszno,
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gołaszyn 11, 63 – 940 Bojanowo,
 3. Firma Usługowo–Handlowa Dominik Zając, ul. Szkolna 46, Błotnica, 64 – 234 Przemęt.
W PSZOK-ach nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z gospodarstw rolnych np.: opony ciągnikowe, od samochodów ciężarowych, folia od kiszonki oraz odpady niebezpieczne typu eternit. Przed skorzystaniem z PSZOK prosimy o zapoznanie się z regulaminem PSZOK.

Pliki do pobrania

×

UWAGA !

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że:

1) Biuro Obsługi Klienta w Rawiczu zostało przeniesione na ulicę Kadecką 34.