Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Trzebania 15
64-113 Osieczna
tel. 65 528 50 20

Godziny otwarcia ZZO w Trzebani, gm. Osieczna

pn. - pt.: 6:00 - 22:00
sob.: 6:00 - 14:00

Podstawową funkcją Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (IPOK) jest:

 • przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów z selektywnej zbiórki "u źródła ich powstawania" oraz odpadów biodegradowalnych,
 • biologiczne przetwarzanie biofrakcji wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych w procesie suchej fermentacji oraz kompostowanie odpadów zielonych gromadzonych selektywnie,
 • wydzielenie i odzysk odpadów opakowaniowych z odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki,
 • demontaż odpadów wielkogabarytowych,
 • zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 • zbieranie i odzysk odpadów budowlanych,
 • produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, tj. z biogazu powstającego w procesie suchej fermentacji oraz biogazu z zamkniętego i zrekultywowanego składowiska odpadów w Trzebani.

Celem realizacji w/w zadań, Zakład został wyposażony w następujące obiekty, instalacje technologiczne i urządzenia techniczne:

 1. Punkt ewidencji odpadów
 2. Hala technologiczna segregacji odpadów:
  • linia segregacji mechanicznej i przygotowania biofrakcji do fermentacji,
  • linia segregacji ręcznej frakcji nadsitowej i surowców z selektywnej zbiórki,
  • linia prasowania i belowania surowców.
 3. Hala technologiczna suchej fermentacji biofrakcji odpadów wyposażona w instalację suchej fermentacji odpadów oraz układ odwadniania i recyrkulacji odpadów pofermentacyjnych
 4. Komora fermentacyjna
 5. Kompostownia odpadów zielonych
 6. Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych
 7. Magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych
 8. Magazyn odpadów budowlanych
 9. Boksy magazynowe surowców wtórnych
 10. Obiekty zagospodarowania biogazu
 11. Składowisko odpadów

Pliki do pobrania

×

UWAGA !

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że:

1) Biuro Obsługi Klienta w Rawiczu zostało przeniesione na ulicę Kadecką 34.