Zamówienie kontenera/busa

Oferujemy usługi:

  • transportu odpadów busem w cenie uwzglednionej w cenniku usług (TRANSPORT ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DO PSZOK - IVECO)
  • podstawienia kontenera na odpady z remontu i budowy, wielkogabarytowe, biodegradowalne oraz poprodukcyjne w cenie 140,00 zł brutto lub 395,00 zł brutto. Usługa jest wykonywana na zlecenie klienta w uzgodnionym terminie i miejscu, po wypełnieniu formularza zamówienia oraz karty przekazania odpadu.

Po złożeniu zlecenia podstawiamy we wskazanym miejscu kontener. Po zapełnieniu kontenera odpadami, zostanie on przewieziony do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gdzie będzie zważony, a waga i kod odpadu zostaną umieszczone na karcie przekazania odpadu (za wyjątkiem odpadów, które mieszkańcy nieodpłatnie mogą oddać na PSZOK - w takim przypadku mieszkaniec ponosi wyłącznie opłatę za podstawienie kontenera). Karta przekazania odpadów jest podstawą do wystawienia faktury za zagospodarowanie odpadów (zgodnie z cennikiem zagospodarowania odpadów) . Wszelkie formalności załatwiamy za klienta.

Do dyspozycji klienta oddajemy kontenery o pojemnościach:

Kontener o pojemności 3m3
(dł. 2,60m szer. 1,85m wys. 1m)
cena 140,00 zł brutto

Kontener o pojemności 5m3
(dł. 3,50m szer. 1,75m wys. 1,10m)
cena 140,00 zł brutto

Kontener o pojemności 10m3
(dł. 4,20m szer. 1,85m wys. 1,70m)
cena 140,00 zł brutto

Kontener o pojemności 15m3
(dł. 6,15m szer. 2,45m wys. 1,35m)
cena 395,00 zł brutto

Kontener o pojemności 30m3
(dł. 6,40m szer. 2,30m wys. 2,50m)
cena 395,00 zł brutto

Pliki do pobrania

×

UWAGA !

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że:

1) Biuro Obsługi Klienta w Rawiczu zostało przeniesione na ulicę Kadecką 34.