Miejski Zakład Oczyszczania Leszno sp. z o.o.

Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. jest międzygminną spółką, której udziałowcami jest 20 gmin.

Prowadzimy działalność gospodarczą w sektorze usług komunalnych w branży gospodarki odpadami. Oferujemy usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych, przemysłowych oraz niebezpiecznych wyodrębnionych z odpadów komunalnych, unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie oraz sortowanie odpadów opakowaniowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, nowoczesną bazę transportową oraz wykwalifikowanych pracowników dbających o jakość, terminowość i właściwy poziom usług. Naszym głównym priorytetem jest szerzenie wiedzy o ekologii, by zapobiegać degradacji naturalnego środowiska.

×

UWAGA !

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że:

1) Biuro Obsługi Klienta w Rawiczu zostało przeniesione na ulicę Kadecką 34.