Usługi dodatkowe

Niszczenie dokumentów

W celu skorzystania z naszej usługi niszczenia dokumentów należy się najpierw skontaktować w Punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych i umówić się na najbardziej dogodny termin. W umówionym terminie dokumenty zostaną przyjęte na podstawie protokołu. Następnie zostaną zważone oraz zaplombowane w pojemnikach. Po wykonanej usłudze zostanie wysłany certyfikat wraz z fakturą.

Pliki do pobrania

Wynajem zsypu

W celu skorzystania z naszej usługi najmu zsypu (rękawa) do gruzu należy najpierw skontaktować się z Działem Handlu i Administracji drogą mailową: justyna.konieczna@mzoleszno.com.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 65/525 92 91

UWAGA: do kwoty najmu doliczana jest kaucja zwrotna w wysokości 1000zł uiszczana w kasie Spółki

Pliki do pobrania

Wynajem kontenerów

W celu skorzystania z naszej usługi najmu kontenera należy najpierw skontaktować się z Działem Handlu i Administracji drogą mailową: justyna.konieczna@mzoleszno.com.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 65/525 92 91

Pliki do pobrania

Usługi transportu

W celu skorzystania z naszej usługi najmu kontenera należy najpierw skontaktować się z Działem Handlu i Administracji drogą mailową: justyna.konieczna@mzoleszno.com.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 65/525 92 91

Pliki do pobrania

Sprzedaż pojemników i naklejek na pojemniki

Pojemniki na odpady zmieszane (nowe):

 • Pojemnik 60l - 140zł brutto/szt.
 • Pojemnik 120l - 130zł brutto/szt.
 • Pojemnik 240l - 190zł brutto/szt.
 • Pojemnik 1100l - 945zł brutto/szt.

Pojemniki na odpady biodegradowalne (nowe):

 • Pojemnik 60l - 140zł brutto/szt.
 • Pojemnik 120l - 130zł brutto/szt.
 • Pojemnik 240l - 210zł brutto/szt.

Pojemniki na popiół (nowe):

 • Pojemnik 120l - 130zł brutto/szt.

Dostawa pojemnika do klienta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy - 45zł brutto.

Naklejki na pojemniki z napisem:

 • ZMIESZANE - 5,00zł brutto/szt.
 • POPIÓŁ - 5,00zł brutto/szt.
 • BIO - 5,00zł brutto/szt.
 • NZ - 2,50zł brutto/szt.
Sprzedaż Worków na liście i trawę

Worki odbierane są w najbliższy poniedziałek od 6:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym wyłącznie z nieruchomości położonych w miejscowościach Leszno oraz Rawicz.

Zamiatanie i mycie chodników i ulic

W celu skorzystania z naszych usług zamiatania i mycia chodników i ulic należy najpierw skontaktować się z Działem Utrzymania Terenów Zewnętrznych i Wewnętrznych drogą mailową: tomasz.kurzawa@mzoleszno.com.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 506 181 658

Obsługa imprez plenerowych

Oferujemy kompleksową obsługę imprez plenerowych w zakresie utrzymania porządku i czystości w trakcie przygotowań oraz po zakończeniu imprez.

Dysponując wykwalifikowaną kadrą oraz specjalistycznym sprzętem jesteśmy w stanie przygotować teren pod imprezę plenerową poprzez wyposażenie w urządzenia na odpady, w tym pojemniki na odpady, kontenery, stelaże wraz z workami na odpady oraz posprzątanie terenu. (zamiatanie ręcznie bądź zamiatanie mechanicznie).

Po zakończeniu imprezy doprowadzamy teren do stanu pierwotnego poprzez posprzątanie nieczystości porozrzucanych na terenie, na którym odbywała się impreza, pozamiatanie ręczne bądź mechaniczne oraz usunięcie nagromadzonych odpadów w udostępnionych urządzeniach.

Zakres usług uzgadniamy indywidualnie stosownie do rodzaju imprezy. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt mailowy: tomasz.kurzawa@mzoleszno.com.pl lub telefoniczny: 506 181 658

Wstawianie/wystawianie pojemników
×

UWAGA !

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że:

1) Biuro Obsługi Klienta w Rawiczu zostało przeniesione na ulicę Kadecką 34.